Zamówienia Publiczne

Sprawdź jakie są dostępne

13.07.2020

Hurtowe dostawy oleju napędowego transportem Wykonawcy KPK/ZP/ON/77/20 Ogłoszenie wyników postępowania 2020-07-13 Zestawienie otwartych ofert Informacja o kwocie finansowania 2020-07-07….

21.05.2020
Kompleksowa budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 202,5 kW na potrzeby realizacji projektu „Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku….