KPK /ZP/ON/81/23

Zamówienie publiczne - dostawa oleju napędowego transportem wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem oleju napędowego, w ilości szacunkowej 2 800 m3.