Aktualności

Więcej o nas

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą komunikacyjną, świadczącą usługi na terenie miasta Białegostoku.

W niewielkim zakresie autobusy KPK jeżdżą także poza obszarem miasta, tj. linia 100 – gmina Wasilków i linia 10 i 22 – gm. Juchnowiec Kościelny. KPK obsługuje następujące linie autobusowe: 4, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 100 oraz trzy linie nocne: N2, N3, N4. Spółka ma nowoczesną Stację Obsługi, zajezdnię i doświadczoną kadrę. 

Największe inwestycje w KPK Sp. z o.o. zrealizowano w ramach programu  współfinansowanego przez Unię Europejską RPOWP na lata 2007-2013, pod nazwą „Rozwój transportu publicznego – przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku.” Całkowita wartość ww. inwestycji –
24 290 034,17 zł.

W 2020 roku Spółka zrealizowała kolejny duży projekt inwestycyjny dofinasowany z projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0515/19 pod nazwą „Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego  Sp. z o.o.
w Białymstoku”. Elektrownia fotowoltaiczna zbudowana została z 643 paneli, które łącznie wytworzą moc 202,5 kWp.  Dzięki instalacji uzyskane zostanie z Odnawialnych Źródeł Energii około 65 % rocznego zapotrzebowania Spółki w energię elektryczną, co będzie miało pozytywny wpływ na oszczędności oraz ochronę środowiska.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 421 457,08 zł. Dofinansowanie w kwocie 803 639,54  zł

KPK świadczy także usługi w zakresie diagnostyki i naprawy pojazdów, wynajmu autobusów, dzierżawy pomieszczeń i reklamy autobusowej.

KPK w liczbach

Przewozimy rocznie ok. 43 mln osób
Obsługujemy 15 linii autobusowych
Jesteśmy na rynku od 33 lat
Wykonujemy ok. 7000 badań technicznych pojazdów rocznie

Film o KPK