O firmie

Dowiedz się o nas więcej

Informacje o spółce

Informacje o spółce

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnią tradycją komunikacyjną.

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Białymstoku powstało w 1991 roku w wyniku przekształceń Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku (MPK). W 1994 roku doszło do połączenia KPK Sp. z o.o. z Przedsiębiorstwem Transportowym Handlu Wewnętrznego.
W wyniku połączenia Spółka zyskała stację obsługi i budynek biurowy przy ul.Składowej 7.

Ostatnie lata to okres wielkich inwestycji mających na celu utworzenia nowoczesnej zajezdni i stacji obsługi autobusów miejskich. Zrealizowane w minionej dekadzie inwestycje dot. min.: budowy nowej stacji obsługi i biura, remontu zajezdni przy ul. Składowej 11 wraz z  przebudową nawierzchni i infrastruktury podziemnej, remontu starej stacji obsługi oraz zakup nowych autobusów.

Obecnie Spółka dysponuje jedną z najnowocześniejszych stacji obsługi autobusów miejskich na terenie województw podlaskiego. Posiada także nowoczesną zajezdnię i tabor autobusowy.

 

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

Usług komunikacyjnych

w obrębie aglomeracji miejskiej miasta Białegostoku (linie: 4, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 100, N2, N3, N4)

Badań technicznych

wykonywania wszelkiego rodzaju badań technicznych pojazdów, także tych powyżej 3,5 tony

Serwisu opon i klimatyzacji

samochodów osobowych i ciężarowych

Wynajmu autobusów

przewóz osób autobusami na indywidualne zamówienie

Ekspozycji reklam

ekspozycje plakatowe wewnątrz autobusów

Zapraszamy do współpracy!

Historia komunikacji miejskiej Białegostoku

Zabytkowy autobus typu ogórek
W 1893 roku rozpoczęła działalność komunikacja miejska w Białymstoku, wtedy to Rada Miejska Białegostoku podpisała kontrakt dotyczący urządzenia i eksploatacji tramwaju konnego.

Niestety podczas I wojny światowej spłonęło zaplecze techniczne ówczesnej komunikacji, tj. stajnie i wozownie, a po wojnie usunięto szyny z ul. Lipowej.

W latach 1919 – 1939 na terenie miasta działało kilka firm komunikacyjnych, min. „Autokomunikacja”, zakłady „URSUS”, PKP.
Rok 1945 to początek nowej formy organizacyjnej komunikacji miejskiej w Białymstoku, w tym to roku został utworzony Miejski Zakład Komunikacyjny. Pięćdziesięciotysięczne miasto miało do dyspozycji pięć autobusów z demobilu.

Dziewięć lat później w 1954 roku Miejski Zakład Komunikacyjny został przekształcony w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z zajezdnią na 120 autobusów przy ul. Jurowieckiej.


W tej formie organizacyjnej komunikacja miejska przetrwała do 1991 roku. W latach 1991-2003 rolę organizatora transportu pełni Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej. Na bazie majątku MPK powstają trzy spółki komunikacyjne: KPK, KPKM oraz KZK.

Źródło: Strona internetowa Departamentu Dróg i Transportu Urzędu Miasta w Białymstoku

Autobus Solaris przy stadionie narodowym
1
Kierowców
5
Autobusów
90
Pracowników
7
lat na rynku

Władze spółki

Prezes Cezary Zajkowski

mgr inż. Cezary Zajkowski

Prezes Zarządu
Wiceprezes Ignacy Ireneusz Andrukiewicz

mgr inż. Ignacy Ireneusz Andrukiewicz

Wiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza

Marek Karp

Przewodniczący

Elżbieta Majewska

Zastępca przewodniczącego

Agnieszka Kawałko

Sekretarz

Wizja i misja KPK

Wizja KPK Sp. z o.o.

Dalszy rozwój Spółki, pozwalający na utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego, zapewniającego bezpieczeństwo pasażerów i dbałość o ochronę środowiska, z uwzględnieniem dalszego rozwoju aglomeracji miasta Białegostoku.

Misja KPK Sp. z o.o.

Świadczenie usług w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego, o możliwie jak najwyższym standardzie, z uwzględnieniem jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków i zasobów Spółki.

Nasze autobusy

Autobusy jednoczłonowe

Autobus jednoczłonowy - MAN

MAN

Numery boczne: 766, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 778, 783, 786, 788, 789

0
Autobus jednoczłonowy - Mercedes

MERCEDES

0

Numery boczne: 505, 506, 507, 508, 509


Autobus Jednoczłonowy Solaris

SOLARIS

0

Numery boczne: 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414

Łączna ilość autobusów jednoczłonowych

0

Autobusy dwuczłonowe

Autobus Man dwuczłonowy

MAN

0

Numery boczne: 651, 652, 653, 654

Autobus Mercedes przegubowy

MERCEDES

0

Numery boczne: 478, 479, 480, 481, 482, 483, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629

Autobus dwuczłonowy SOLARIS

SOLARIS

0

Numery boczne: 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,473, 474, 475, 476, 477, 484, 485, 486, 487, 488, 655

Łączna ilość autobusów dwuczłonowych

0

Autobusy i pojazdy specjalne

Zabytkowy autobus - Ogórek

Jelcz RTO 043 - tzw. "Ogórek"

0

Numer boczny: 500

Zabytkowy Holownik Jelcz

Jelcz 043
Holownik

0

Numer boczny: 100

MAN pojazd pogotowia technicznego

Man - Pogotowie techniczne

0

Numer boczny: 103

Zabytkowy autobus szkolny

Thomas International - "School Bus"

0

Numer boczny: 550

Łączna ilość wszystkich naszych autobusów i pojazdów specjalnych

0

Klub honorowego Dawcy Krwi przy KPK

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. powstał w 1997 roku.

Członkowie klubu poprzez swoją ofiarność wielokrotnie nieśli pomoc, oddając krew ludziom potrzebującym. Pracownicy KPK wielokrotnie oddawali krew także dzieciom przebywającym na leczeniu w Centrum Zdrowia Dziecka w Zalesiu pod Warszawą. Krwiodawcy z tego klubu oddawali też krew ofiarom głośnego wypadku autokarowego w okolicy Jeżewa. Obecnie 25 osób spośród pracowników KPK należy do tego klubu. Prezesem klubu jest Pan Grzegorz Hryszko, który dotychczas oddał ponad 73 litrów krwi.