Szkolenie grupy pracowników KPK

W dniu 16 sierpnia 2023 roku odbyło się szkolenie grupy 12 pracowników KPK Sp. z o.o. z zakresu obsługi pasażerów o specjalnych potrzebach, korzystających z komunikacji miejskiej. Szkolenie było bezpłatne, sponsorowane przez PFRON. Zajęcia w formie warsztatów były wyjątkowo ciekawie i dynamicznie prowadzone przez panie prelegentki z profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym. Mamy nadzieję na kontynuowanie takiej formy szkolenia naszych kierowców…