KPK /ZP/ON/82/24

Zamówienie publiczne - dostawa oleju napędowego transportem wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem oleju napędowego, w ilości szacunkowej 2 650 m3.