logo "pracownicze plany kapitałowe"

Autozapis w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

AUTOZAPIS PPK –   2023r Autozapis dotyczy wszystkich pracowników w wieku 18-55 lat, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa (nie ma przy tym znaczenia, czy rezygnacja ta została złożona przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, czy też zrezygnowały w trakcie oszczędzania). Deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK przestają obowiązywać od dnia     1 marca 2023r.,…