Panele fotowoltaiczne KPK, budynek A i B

Mamy pierwszy „własny prąd” z instalacji fotowoltaicznej

Mamy pierwszy „własny prąd” z instalacji fotowoltaicznej KPK Sp. z o.o. zbudowała instalację fotowoltaiczną o mocy 202,5 kW, realizując projekt: „Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku” w ramach projektu współfinansowanego z Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego…