Władze spółki

Zarząd spółki

Cezary Zajkowski

mgr inż. Cezary Zajkowski
Prezes Zarządu

Wiceprezes Andrukiewicz

mgr inż. Ignacy Ireneusz Andrukiewicz
Wiceprezes Zarządu


Rada nadzorcza

Marek Karp
przewodniczący

Jerzy Paszkowski
zastępca przewodniczącego

Alicja Szepelska
sekretarz