Wizja i misja KPK

 

Wizja KPK Sp. z o.o.

 

Dalszy rozwój Spółki, pozwalający na utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego, zapewniającego bezpieczeństwo pasażerów i dbałość o ochronę środowiska, z uwzględnieniem dalszego rozwoju aglomeracji miasta Białegostoku.

 

Misja KPK Sp. z o.o.

 

Świadczenie usług w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego, o możliwie jak najwyższym standardzie, z uwzględnieniem jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków i zasobów Spółki.