Kontakt

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

ul. Składowa 7, 15-399 Białystok

NIP: 542-020-65-96
REGON: 050016545

KRS nr 0000097195 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 17 647 000,00 zł.

Konto Bankowe:

BGŻ S.A. O/Białystok
83 2030 0045 1110 0000 0183 0650

 

Sekretariat
tel.: 85 742 82 23 wew. 23

tel.: 85 306 70 15

fax: 85 742 82 23 wew. 24

e-mail: sekretariat@kpk.bialystok.pl

Rzecznik prasowy

Adam Horodeński
tel.kom. 605 839 953
tel.: 85 742 06 55, e-mail: rzecznik@kpk.bialystok.pl

Dział marketingu i reklamy
tel.: 85 742 06 55, e-mail: marketing@kpk.bialystok.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
tel.: 85 742 81 45

Stacja Obsługi
Naprawa pojazdów

tel.: 85 742 04 21

Sprzedaż i wymiana opon
tel.: 85 306 70 18

Wydział Eksploatacji - dyspozytor
tel.: 85 742 50 93

Wydział Eksploatacji - wynajem autobusów
tel.: 85 742 22 45 wew. 35 lub 71.