Prawa autorskie

§ 1.

1. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty oraz inne pliki tworzące serwis na tej domenie stanowią własność Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

§ 2.

2. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Komunalnym Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Białymstoku.

§ 3.

3. Pojedyncze dokumenty publikowane przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Białymstoku w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związanych z tymi dokumentami.