Polityka prywatności

§ 1.

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

§ 2.

2. Każdego klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i użytkownika serwisu należącego do KPK obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

§ 3.

3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu.

§ 4.

3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez KPK.