Opinie i wnioski

Opinie i wnioski dotyczące działalności KPK Sp. z o.o. należy składać osobiście lub w formie pisemnej w Sekretariacie KPK Sp. z o.o. przy ulicy Składowej 7 w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 lub wysłać za pomocą poczty tradycyjnej bądź elektronicznej.

Dodaj Opinie