Ujednolicone ubrania kierowców w KPK

Od 21 listopada Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. wprowadziło ujednolicone ubrania służbowe dla kierowców. Zestaw stroju prezentowanego poniżej, zaopatrzony jest w logo Białostockie Komunikacji Miejskiej.