Szkolenie Patronów

Dzień dobry!

W dniu 27 stycznia 2018 roku odbyło się szkolenie siedmiu kierowców, którym KPK Sp. z o.o. powierzyła odpowiedzialną rolę „Patrona" czyli trenera i opiekuna nowych kierowców spółki. Rozpoczną oni swoją pracę od 1 lutego b.r. Zmiany dokonane w składzie osobowym grupy „Patronów" nie wynikają ze złej oceny dotychczasowej pracy niektórych z nich, a jedynie z chęci dania szansy także innym wzorowym pracownikom firmy. Szkolenie rozpoczął Pan Wiceprezes zarządu KPK Sp. z o.o., a następnie warsztaty przeprowadził kierownik WE KPK. W załączeniu zdjęcia ze szkolenia.

Leszek Maj