Szkolenie nowych kierowców IV 2018

W dniach 4 kwietnia i 8 maja 2018 roku odbyły się szkolenia teoretyczne kilkunastu nowych kierowców KPK Sp. z o.o. 

Tradycyjnie spotkania otwierali członkowie Zarządu Spółki, którzy przywitali zatrudnionych pracowników. Treścią szkolenia były zagadnienia dotyczące funkcjonowania KPK, czyli obowiązków i praw pracowniczych. Omówiono „Instrukcję pracy kierowcy autobusowego KPK", przypomniano o podstawowych zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiono zasady bezpiecznej obsługi linii komunikacyjnych. Odbyło się też, w grupach i w formie warsztatów, poglądowe szkolenie techniczne z obsługi autobusów posiadanych przez spółkę.

Po szkoleniu teoretycznym, nowych kierowców czekało jeszcze wielodniowe szkolenie praktyczne na liniach komunikacyjnych i pod okiem doświadczonych pracowników KPK tzw. „Patronów".

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. bardzo starannie oraz sporym nakładem sił i środków, przygotowuje do przyszłych zadań swoich nowych kierowców. Ufamy, że przyczynia się to do wysokiego bezpieczeństwa i do właściwej jakości przewozów wykonywanych przez spółkę.