Szkolenie kierowców

W dniach 18 i 25 listopada dwie 15 osobowe grupy kierowców uczestniczyły w specjalnym szkoleniu. Przybyłych gości oraz uczestników przywitał Prezes Zarządu Pan Cezary Zajkowski, który brał udział w szkoleniu. Firma KPK Sp z o.o.  takie zajęcia organizuje corocznie jesienią, zapraszając na nie osoby zatrudnione w spółce przez ostatnie 12 miesięcy. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych. Tematyka odpowiada potrzebom szkoleniowym grupy zawodowej kierowców komunikacji miejskiej. W ramach kursu zorganizowaliśmy: spotkanie z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, warsztaty z pierwszej pomocy prowadzone przez wysokiej klasy ratowników medycznych, ćwiczenia w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz technik radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów. Oprócz specjalistów z zewnątrz z kierowcami spotkał się też monter Pogotowia Technicznego KPK omawiając pracę w nadchodzącym, trudnym okresie zimowym. Zgromadzonym przedstawiona została możliwość uczestniczenia w zajęciach i imprezach stowarzyszenia „Tabor" działającego przy KPK Sp. z o.o.

         Organizowane cyklicznie szkolenia uważamy za znakomitą inwestycję w naszych pracowników. Oprócz pozyskania nowej wiedzy i umiejętności, poznają się bliżej i integrują się ze sobą. Powstaje poczucie osobistego uczestnictwa w dobrym dziele oraz zadowolenie z własnej pracy w naszej spółce.