Szkolenia w KPK

KPK Białystok, zorganizowało srię szkoleń dla kierowców komunikacji miejskiej. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadził Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji (WRDKWP) w Białymstoku podinspektor Paweł Maciejuk. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy doktor medycyny ratunkowej Piotr Kosiorek. Szkolenie z relacji interpersonalnych trener sprzedaży Maciej Czarkowski, a szkolenie techniczne Mistrz Stacji Obsługi KPK Sp. z o. o. Mirosław Jurgiel.