Sprzedaż 5 autobusów VIII 2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.

w Białymstoku, ul. Składowa 7, 15-399 Białystok

zaprasza do składania ofert kupna autobusów

Oferta w PDF

Ofertę dotyczącą zakupu autobusu należy składać do dnia 10.09.2019 r. w sekretariacie KPK sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Składowa 7 lub na adres email: zwojno@kpk.bialystok.pl ,

Do ceny sprzedaży będzie doliczony podatek VAT 23%. O wyborze najlepszej oferty decydować będzie jedynie kryterium cenowe, tj. najwyższa cena zakupu autobusu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn. Autobus można oglądać w siedzibie KPK Sp. z o.o. przy ul. Składowej 7 w dni robocze  w godzinach od 7.00 do 15.00 - po uprzednim ustaleniu terminu, z uwagi, iż przedmiotowe autobusy są w ciągłej eksploatacji przez naszą Spółkę.

Lista autobusów do sprzedaży VIII 2019

Wszelkich dodatkowych informacji na temat stanu technicznego udzieli :

Kierownik SO Józef Popławski tel. 85 742 07 84