Sprzedaż 3 używanych autobusów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW

 

 

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

w Białymstoku, ul. Składowa 7

zaprasza do składania ofert dotyczących kupna poniżej wyszczególnionych autobusów.

 

              Oferty  dotyczące  zakupu  autobusów  należy  składać  do  dnia  04.07.2014 r.  do  godz. 12.00  w  sekretariacie  KPK Sp. z o. o.  w  Białymstoku,  ul.  Składowa  7.

Oferta będzie ważna tylko w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Należy podać proponowaną cenę netto dla każdego autobusu oddzielnie. Do cen sprzedaży będzie doliczony podatek VAT 23 %. Oferty mogą być częściowe i dotyczyć zakupu np. tylko jednego autobusu. O wyborze najlepszej oferty decydować będzie jedynie kryterium cenowe, tj. najwyższa zaoferowana cena zakupu danego autobusu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2014 r.  o godz. 12.30 w siedzibie KPK Sp. o. o.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Autobusy można oglądać w siedzibie KPK Sp. z o.o. przy ul. Składowej 7 w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Pan Ryszard Łakomski tel. 85 742 04 21, biuro@kpk.bialystok.pl


Skrócony opis stanu technicznego sprzedawanych autobusów.

 

747  -   Man NL 212  – sprawny technicznie, nadwozie (blacharka), wykładzina do naprawy,

748  -  Man NL 212  – sprawny technicznie, nadwozie (blacharka), wykładzina do naprawy,

689 - Man NG 312  - niesprawny technicznie – skrzynia biegów, podsufitka, wykładzina, nadwozie (blacharka) do naprawy.

 

 

Oferty dotyczące zakupu autobusów można także przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

michalowski@kpk.bialystok.pl

lub

biuro@kpk.bialystok.pl