Spotkanie pracownikow KPK z władzami Białegostoku

W dniu 10.11.2016 odbyło się spotkanie Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego i Wiceprezydenta Roberta Jóźwiaka z Zarządem oraz pracownikami Wydziału Eksploatacji. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację Spółki oraz bieżące sprawy dotyczące: zasad eksploatacji taboru, szkolenia kierowców i podsumowania wyników  „Przeglądu Jesiennego” autobusów.

W tracie spotkania Pan Prezydent Tadeusz Truskolaski, osobiście podziękował naszemu kierowcy za obywatelską postawę w związku z napadem i porwaniem na pętli autobusowej młodego mężczyzny. Kierowca, widząc jak trzech młodzieńców siłą wciągnęło 22-latka do auta, natychmiast powiadomił policję. Dzięki szybkiej interwencji policji ujęto sprawców.