Śmierć pracownika A.Jakubowskiego

Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
w Białymstoku,

z głębokim żalem informuje o śmierci

wieloletniego, zasłużonego Pracownika Spółki

Pana Antoniego Jakubowskiego.


 

 

Nekrolog Antoniego Jakubowskiego