Przebudowa zajezdni KPK

Ruszyła przebudowa placu postojowego zajezdni KPK przy ul. Składowej 11. Wykonawca robót w pierwszej kolejności realizuje kanalizację deszczową wraz z osadnikami i separatorem. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku", dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.