Projekt szkolenia z zagrożeń bezpieczeństwa i sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W miesiącu luty 2017 roku odbyło się szkolenie pt: "Projekt szkolenia z zagrożeń bezpieczeństwa i sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych dla kadry, kierowców, kontrolerów i mechaników spółek wchodzących w skład Białostockiej Komunikacji Miejskiej". Szkolenie, to przeszły wszystkie osoby zatrudnione w naszej Spółce, na wszystkich szczeblach zajmowanych stanowisk.

Bardzo dziękujemy prowadzącym za ciekawe szkolenie.

 

W dniu 16 lutego 2017 szkolenie prowadzili:

dr hab. Daniel Boćkowski (Prof. UwB),

dr Agnieszka Łapińska (KMP Białystok),

Kom. Wojciech Górski (KMP Białystok),

Kpt. Wojciech Wysocki (PSP Białystok).

 

W dniu 25 lutego 2017 szkolenie prowadzili:

dr hab. Daniel Boćkowski (Prof. UwB),

dr Agnieszka Łapińska (KMP Białystok),

Kpt. Wojciech Wysocki (PSP Białystok),

dr Zbigniew Kuźniar (UwB).