Poprawa jakości usług - szkolenie kierowców KPK

W dn. 13 lutego 2010 r. pierwsza tura kierowców KPK, ok. osiemdziesiąt osób, wzięła udział w szkoleniu mającym na celu podwyższenie jakości świadczonych usług i poprawę bezpieczeństwa w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej.

Tematyka szkolenia dotyczyła m.in.: codziennych problemów występujących w relacjach kierowca - pasażer. Trener jakości obsługi omówił właściwe metody porozumiewania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
Zaproszony na szkolenie przedstawiciel policji wyjaśniał problematyczne zdarzenia występujące w ruchu drogowym.

W związku z wprowadzeniem do eksploatacji czternastu nowych autobusów marki SOLARIS U12 i U18 została również omówiona właściwa obsługa i eksploatacja w/w autobusów.

Kolejne szkolenia, dla pozostałej grupy kierowców, zostały zaplanowane na dzień 20 i 27 lutego 2010 r. w godz. od 9.00 do 14.30 w budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Hurtowa 1, sala nr 14.