Podziękowanie od Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

14 czerwca na ręce Prezesa Cezarego Zajkowskiego zostały złożone podziękowania za wkład KPK w organizację akcji pobierania krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku doceniło tym samym ponad 50 pracowników naszej Spółki, którzy od 15 lat tworzą Klub Honorowego Dawcy Krwi przy KPK, regularnie oddając krew dla ratowania życia.

KPK od lat czynnie wspiera polskie krwiodawstwo, między innymi realizując wspólnie z PCK projekt pt. Autobus Zdrowia, mający na celu krzewienie honorowego krwiodawstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.