Podpisanie porozumienia z Policją

17 września 2012 podpisane zostało porozumienie na rzecz wspólnych działań w zakresie monitoringu zdarzeń drogowych i poprawy stanu bezpieczeństwa na ulicach Białegostoku, pomiędzy Zarządem KPK Sp. z o.o. i Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku, insp. Ireną Doroszkiewicz.

Główne cele porozumienia i kierunki wspólnego działania to:

• Promowanie pozytywnych wzorców zachowania na drodze i korzystania z dróg publicznych.
• Prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do kierowców – użytkowników dróg publicznych.
• Prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych i szkoleniowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i korzystania z komunikacji publicznej.
• Wymiana informacji o zagrożeniach występujących w ruchu drogowym.
• Przekazywanie Policji wybranych nagrań z monitoringu rejestrowanego za pomocą urządzeń zamontowanych w autobusach KPK Sp. z o.o..
• Organizowanie wspólnych szkoleń i spotkań skutkujących podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności kierowców autobusów.