Ogłoszenie o sprzedaży podnośników Stertil Koni IX 2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zestawu podnośników samochodowych 

STERTIL  KONI  typ  ST 1060FS

 

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

 

Ofertę dotyczącą zakupu urządzenia należy składać do dnia 11.10.2019 r. w sekretariacie KPK sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Składowa 7 lub na adres email: zwojno@kpk.bialystok.pl ,

Do ceny sprzedaży będzie doliczony podatek VAT 23%. O wyborze najlepszej oferty decydować będzie jedynie kryterium cenowe, tj. najwyższa cena zakupu zestawu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.  Dźwigniki  można oglądać w siedzibie KPK Sp. z o.o. przy ul. Składowej 7 w dni robocze  w godzinach od 7.00 do 15.00 - po uprzednim ustaleniu terminu, z uwagi, iż urządzenia pozostają w ciągłej eksploatacji przez naszą Spółkę podczas codziennej obsługi autobusów.

2019-09-02