Odznaka Honorowa PCK dla KPK!

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zostało uhonorowane Odznaką Honorową PCK w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Nasza Spółka od lat czynnie wspiera polskie krwiodawstwo, między innymi realizując wspólnie z PCK projekt pt. Autobus Zdrowia, mający na celu krzewienie honorowego krwiodawstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Również w KPK od 1997 roku działa Klub Honorowego Dawcy Krwi przy KPK, liczący 50 osób regularnie oddających krew.