Odznaczeni pracownicy KPK

22 września, podczas uroczystego spotkania, Prezydent Miasta Białegostoku odznaczył pięciu pracowników naszej firmy, medalami za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej.

Gratulujemy!