ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE

W czwartek 17 czerwca Nasza firma gościła ambulans do pobierania krwi. Nie było to przypadkowe, ponieważ Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, systematycznie organizują tego typu akcje. Klub Honorowego Dawcy Krwi przy KPK działa już przeszło 12 lat. Jako pierwszy pojawił się Pan Zbigniew Jakubiak, lecz nikogo nie powinno to dziwić, jest przecież prezesem Klubu HDK przy KPK. Za nim pojawiali się kolejni pracownicy chcący oddać krew, tak ważną dla ratowania życia ludzkiego.