NOWE OGŁOSZENIE: sprzedaż autobusów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
w Białymstoku, ul. Składowa 7
zaprasza do składania ofert dotyczących kupna poniżej wyszczególnionych autobusów.


Oferty dotyczące zakupu autobusów należy składać do dnia 15.05.2012 r. w sekretariacie KPK Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Składowa 7, na adres internetowy biuro@kpk.bialystok.pl lub fax. nr 85 7428223 w 24.  
Z firmami, które złożą ofertę zostaną przeprowadzone negocjacje w celu ustalenia ceny sprzedaży poszczególnych autobusów.  Do cen sprzedaży będzie doliczony podatek VAT 23 %. Oferty mogą być częściowe i dotyczyć zakupu np. tylko jednego autobusu. O wyborze najlepszej oferty decydować będzie jedynie kryterium cenowe, tj. najwyższa cena zakupu danego autobusu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.
Autobusy można oglądać w siedzibie KPK Sp. z o.o. przy ul. Składowej 7 w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.
Osoba upoważniona do udzielania informacji: Pan Andrzej Kiełcz tel. 85 742 07 84.

biuro@kpk.bialystok.pl

 AUTOBUSY:

Lp.   Nr boczny    krótki/ długi            Marka / typ                       Rok prod.          Wiek           Przebieg w km
1          501               k             Mercedes-Benz  O 405 N               1996               16                 930 372
2          503               k             Mercedes-Benz  O 405 N               1996               16                 850 000
3          749               k             Man NL 222                                     2000               12                 745 000
4          658               d             Mercedes-Benz O 405 GN             1995               17                 700 835
5          662               d             Mercedes-Benz O 405 GN             1992               20                 1 030 000
6          670               d             MAN A 11                                       1997               15                 640 581
7          683               d             Man NG 312                                   1999               13                 825 000
8          690               d             Man NG 312                                   2000               12                 924 991
9          693               d             Man NG 312                                   2000               12                 890 629

 

Opis stanu technicznego sprzedawanych autobusów.

501    Mercedes-Benz O 405 N – sprawny technicznie, nadwozie blacharka, zderzak przedni, wykładzina do naprawy,

503    Mercedes-Benz O 405 N – sprawny technicznie, nadwozie blacharka, zderzak przedni, wykładzina do naprawy,

749    Man NL 222 - niesprawny technicznie – silnik, skrzynia biegów, blacharka – błotnik tylny lewy, wykładzina do naprawy,

658    MB O 405 GN – sprawny technicznie, obrotnica (siłowniki) do naprawy,

662    MB O 405 GN - niesprawny technicznie – brak reflektora i przedniej maskownicy,

670    Man A 11 – sprawny technicznie, zderzaki, wykładzina do naprawy,

683    Man NG 312 – niesprawny technicznie, układ zawieszenia, nadwozie blacharka, zderzaki, wykładzina do naprawy,

690    Man NG 312 - niesprawny technicznie –  most napędowy, wykładzina, zderzak przedni do naprawy,

693    Man NG 312 - niesprawny technicznie – skrzynia biegów, most napędowy, narożniki – przedni prawy, tylny prawy, wykładzina, do naprawy.

 

Opinie techniczne autobusów na sprzedaż w PDF

Treść ogłoszenia w PDF

 

10.05.2012 r. Białystok