Nowe nasadzenia drzew w KPK

W dniu 12 kwietnia bieżącego roku na terenie posesji KPK dokonano nasadzenia 10 sztuk drzew z gatunku klon kulisty, tj. Acer platanoides 'Globosum'. Posadzone drzewa zastąpiły stare i chore, które należało usunąć ze względu na zagrożenie jakie stwarzały wobec ludzi i mienia. Posadzone klony kuliste to drzewa wyselekcjonowane, zakupione w specjalistycznej szkółce ogrodniczej. Posadzono 5 drzew więcej niż usunięto.