Kryształowe Serce w KPK!

Z dumą pragniemy poinformować Państwa, iż nasz pracownik, Pan Zbigniew Jakubiak, został uhonorowany Kryształowym Sercem, za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Po Medalu „50-lecia Honorowego Krwiodawstwa” oraz odznace Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, jest to kolejna odznaka Pana Zbigniewa, który od 1974 roku regularnie oddaje ten najcenniejszy dar życia, łącznie oddawszy 83 litry krwi! Można rzecz, iż Pan Jakubiak 17 razy oddał całego siebie dla ratowania zdrowia i życia potrzebujących.

Pan Zbigniew Jakubiak nie tylko sam czynnie wspiera polskie krwiodawstwo, ale także szerzy wśród pracowników naszej Spółki ten chlubny akt. Od 1997 roku w KPK działa Klub Honorowego Dawcy Krwi przy KPK, którego Pan Jakubiak jest Prezesem. Obecnie Klub liczy 50 pracowników Spółki, niosących pomoc swoja ofiarnością dla potrzebujących.

Pan Zbigniew ma wielkie serce, teraz dla dopełnienia jest ono kryształowe!