KPK SUPERFIRMĄ 2010

Gazeta Współczesna wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku zorganizowała konkurs na najlepszą firmę w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego, a także w powiatach miejskich.

Komisja konkursowa oceniała społeczno-ekonomiczne zaangażowanie podlaskich firm. Główne kryteria oceny firm były podzielone na trzy podstawowe kategorie: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Ocenie podlegały wyniki firm za lata 2007-2009.

Najlepszą firmą Miasta Białegostoku wybrano Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. W dn. 28.05.2010 r. prezes KPK Pan Cezary Zajkowski odebrał pamiątkowe wyróżnienie dla SUPERFIRMY 2010 r.