KPK przygotowane na segregację odpadów

Obecnie poziom odzysku surowców w Białymstoku szacowany jest w granicach 5%. W 2013 r. musimy trzykrotnie zwiększyć zbiórkę szkła i papieru, dwukrotnie tworzyw sztucznych w stosunku do dzisiejszego poziomu.
Do 2020 roku, zgodnie z obowiązującym prawem, zobligowani jesteśmy do osiągnięcia 50% poziomu recyklingu. W związku z tym od 1 lipca zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
W każdym z budynków należących do KPK, wydzielone zostały 1-2 miejsca gdzie należy pozbyć się odpadów przestrzegając przy tym zasad segregacji.