KPK Białystok inwestuje!

KPK Białystok inwestuje!

W dniu 20 marca 2019 roku KPK Sp. z o.o. zakupiła jednoczłonowy autobus marki MAN NL 323 z 2015 r.

Autobus jest w bardzo dobrym stanie technicznym i po zainstalowaniu niezbędnych systemów elektronicznych wyjedzie na linie obsługiwane przez Spółkę. Inwestycja ta pozwoli na sprawniejszą realizację nałożonych na Spółkę zadań oraz umożliwi wycofanie z eksploatacji starego autobusu.