ITS

Z przyjemnościa informujemy, iż nasz pracownik Pan Jacek Żachowski, otrzymał honorową odznakę "Zasłużony dla Instytutu Transportu Samochodowego".

 

 

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. Dziala na rzecz ogólnej poprawy funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego, ograniczenia szkodliwości rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego, opracowywania nowych rozwiązań materiałowych dla przemysłu motoryzacyjnego, włącznie z udoskonalaniem materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, ciecze chłodzące, itd.