Inwestycje w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w 2010 r.

W dniu 12.03.2010 r. została podpisana, w obecności Wiceprezydenta Miasta Białegostoku Pana Adama Polińskiego, umowa na dostawę 8 nowych autobusów przegubowych marki Mercedes-Benz CITARO w ramach projektu: „Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku".
Inwestycje KPK w roku 2010 będą odbywać się w trzech etapach.

I - etap - zakup ośmiu nowych autobusów przegubowych marki Mercedes wyposażonych w elektroniczny system informacji pasażerskiej. Autobusy zostaną w 50 % sfinansowane z dotacji unijnej. Planowany termin dostawy autobusów - III kwartał 2010 r.
II - etap - (IV-VIII.2010) przebudowa placu postojowego zajezdni KPK przy
ul. Składowej 11,
III - etap - budowa nowoczesnego budynku warsztatowego na potrzeby Stacji Obsługi KPK wraz z przebudową placów manewrowych.

Wszystkie powyżej wymienione inwestycje będą dofinansowane w ramach projektu "Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstok