Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku

 

Z przyjemnością informujemy, że dniu 4 marca 2020

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

podpisało umowę z Zarządem Województaw Podlaskiego

na dosinasowanie z projektu  WND-RPPD.05.01.00-20-0515/19 dotyczącą inwestycji:

 

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych na potrzeby

Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego  Sp. z o.o. w Białymstoku"

 

Instalacja będzie liczyć 643 panele

Moc elektrowni fotowoltaicznej: 202,5 kW

 

Dzięki instalacji uzyskane zostanie z Odnawialnych Źródeł Energii

około 65 % rocznego zapotrzebowania Spółki w energię elektryczną,

co będzie miało pozytywny wpływ na oszczędności oraz ochronę środowiska.

 

Całkowita wartość projektu wynosi  1 421 457,08 zł

Dofinansowanie w kwocie 803 639,54  zł

 

Planowany czas zakończenie inwestycji 30 września 2020