„DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”

Z okazji 10 rocznicy wejścia Polski do UE w dniu 1 maja 2014 r. beneficjenci unijnych dotacji z całego województwa zaprezentowali efekty swoich projektów podczas Imprezy Plenerowej w centrum Białegostoku.
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. mogło pochwalić się realizacją dwóch projektów, na które pozyskano dofinansowanie z UE:
1. „Rozwój transportu publicznego – przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku.”
2. Projekt szkoleniowy pt. „Akademia umiejętności KPK Sp. z o.o.”
Efekty realizacji ww. projektów zaprezentowane zostały w formie wystawy zdjęciowej pt. „KPK wczoraj i dziś”. Na szybach autobusy nr 611 zakupionego w ramach ww. projektu zamontowano na zasadzie kontrastu zdjęcia przed realizacją projektów i po ich zakończeniu.
Wystawa zdjęciowa cieszyła się dużym zainteresowaniem białostoczan.