„CZYM ONI NAS WOŻĄ...?"

„CZYM ONI NAS WOŻĄ...?"...BEZPIECZNYMI I WYGODNYMI AUTOBUSAMI CZOŁOWYCH EUROPEJSKICH MAREK...

 

Misją naszej Spółki jest świadczenie usług w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego o możliwie jak najwyższym standardzie. Zapewnieniamy klientom bezpieczną, wygodną i punktualną podróż. Spółka KPK przykłada niezmiernie wielką wagę do dbałości o stan techniczny wszystkich swoich 99 autobusów, a bezpieczeństwo  pasażerów jest dla nas absolutnym priorytetem.

Stan autobusów jest weryfikowany także przez kontrole zewnętrzne, m.in. przez Inspekcję Transportu Drogowego. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. ITD dokonała 85 kontroli autobusów KPK. Nieistotne usterki, nie zagrażające bezpieczeństwu podróżujących pasażerów, stwierdzono w 4 pojazdach.

Dnia 1 lutego 2018 r. zatrzymano 2 dowody rejestracyjne autobusów Man NG 312:

- Autobus Man NG 312 (rok produkcji 1998 - 20-letni). W autobusie stwierdzono usterkę wyświetlacza pokazującego poziom ciśnienia w układzie pneumatycznym. Poza tym układ pneumatyczny był całkowicie sprawny. Usterka w żaden sposób nie wpływała na bezpieczeństwo pasażerów. Aktualna wartość rynkowa pojazdu wynosi ok. 4800 zł, a koszt nowego wyświetlacza to 10 000 zł. Służby techniczne znalazły regenerowany wyświetlacz za 1500 zł, który został sprowadzony do siedziby spółki i natychmiast zainstalowany.

- Autobus Man NG 312 (rok produkcji 2000 - 18-letni). W autobusie stwierdzono nieznaczny ubytek powietrza w układzie pneumatycznym. Usterka w żaden sposób nie wpływała na zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów. Służby techniczne wymieniły jeden przewód powietrza i autobus całkowicie sprawny został przekazany do eksploatacji.

 

Kontrola ITD dnia 6 lutego 2018 r. spowodowała zatrzymanie 2 dowodów rejestracyjnych: autobusu Mercedes-Citaro oraz autobusu Man 23 Lion's City G.

Oba dowody rejestracyjne zostały zatrzymane z powodu tej samej usterki: brak świateł cofania. Przepalone żarówki świateł cofania zostały błyskawicznie wymienione a autobusy wróciły do eksploatacji. Usterkę tę można było szybko usunąć na końcowych przystankach poprzez interwencję naszego Pogotowia Technicznego.

 

         Duże słowa uznania należą się inspektorom ITD za staranne i skrupulatne weryfikowanie stanu pojazdów KPK. Mamy wspólny cel. Bezpieczeństwo naszych pasażerów przede wszystkim!

4 nieistotne usterki na 85 kontrolowanych pojazdów to znakomity wynik, świadczący o bardzo dobrej pracy służb technicznych i eksploatacyjnych KPK.

 

         Zapraszamy do korzystania z naszych linii, z czystych i bezpiecznych autobusów KPK. Gwarantujemy bezpieczną, wygodną i punktualną podróż...

 

 

/wg stanu na dzień 15.02.2018 r./