Coroczne Szkolenie Kierowców

W dniu 16 listopada 2019 roku odbyło się w KPK Sp. z o.o. coroczne szkolenie dedykowane nowym kierowcom spółki, zatrudnionym w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tradycyjnie spotkanie rozpoczął Prezes KPK wyjaśniając zamierzone cele szkolenia oraz ich znaczenie w pracy kierowców. Następnie zaprezentowano stowarzyszenie „Tabor" zachęcając nowych pracowników do uczestnictwa w jego działaniu. Po tym wstępie w godzinach 8:30 - 16:00 odbyło się właściwe szkolenie. Najpierw z pracownikami spotkał się policjant WRD KW Policji w Białymstoku omawiając prawidłową interpretację przepisów ruchu drogowego oraz przedstawiając statystykę zdarzeń drogowych na Podlasiu (w tym incydentów z udziałem autobusów komunikacji publicznej). Następnie odbyły się wykłady i warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez Ratownika Medycznego Pana Kamila. Kolejne zajęcia z relacji interpersonalnych, komunikacji z klientem i asertywności poprowadził trener Pan Dominik. Na zakończenie szkolenia pracownik Pogotowia Technicznego KPK Pan Mirek omówił prawidłowe zasady zimowej eksploatacji autobusów. Spotkanie upłynęło w konstruktywnej i przyjaznej atmosferze.