Białostocki Uniwersytet Dziecięcy

Białostocki Uniwersytet Dziecięcy to program edukacji realizowany przez Politechnikę Białostocką. Wykładowcy i organizatorzy projektu stawiają sobie za cel rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału.

W dniu 3 marca odbyły się kolejne zajęcia, tym razem pod hasłem „Bezpieczeństwo w grupie”. Głównym celem zajęć było kształtowanie właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia. Zaplanowane warsztaty przygotowywały najmłodszych między innymi do ewakuacji z obiektów oraz bezpiecznych zachowań w trakcie podróży komunikacją miejską.


Zajęcia prowadzone były przez Policję, Straż Pożarną, kontrolerów Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz przez kierowcę KPK pana Marka Matysa. Jak widać na zdjęciach – obecny był też nasz autobus.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.