Bezpieczeństwo w autobusach

Kontynuując politykę Prezydenta Miasta Białegostoku, przeciwko rasizmowi i nietolerancji w mieście, 13 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne na temat bezpieczeństwa w autobusach, skierowane do kierowców KPK. Zaproszony gość, Dyrektor Marian Maciejewski z Biura Zarządzania Kryzysowego, apelował aby w sytuacjach zagrożenia, niezwłocznie informować służby interwencyjne. Przypomniane również zostały zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych obowiązujące wszystkich kierowców komunikacji miejskiej. Podkreślono, iż każdy pracownik ma obowiązek reagować na przejawy agresji, przynamniej uruchomiając przycisk alarmowy oraz informując dyspozytornię o zaistniałym zdarzeniu.

Ze względu na ostatnio występujące przejawy rasizmu i nietolerancji, kierowcy zostali pouczeni aby być szczególnie wrażliwym na wszelkie incydenty kierowane względem obcokrajowców oraz służyć swoją pomocą dając przykład innym, iż Białystok jest bezpiecznym, tolerancyjnym i wielokulturowym miastem.