Bezpieczeństwo na drogach

W piątek 23 maja 2014 w dyspozytorni KPK sp. z o.o. odbyło się spotkanie kierowców autobusów i pracowników Wydziału Eksploatacji z Zarządem Spółki, poświęcone tematom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: pan aspirant sztabowy Sławomir Żyłowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz pan aspirant Hubert Bogut z Komendy Miejskiej Policji. Tematyka dyskusji poświęcona była zagadnieniom związanym z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwem pieszych, wzrastającą liczbą zdarzeń z udziałem rowerzystów.
Znaczna część spotkania została przeznaczona na omówienie monitoringu wizyjnego zdarzeń drogowych i wykorzystywania filmów zarejestrowanych w autobusach do ścigania sprawców wykroczeń drogowych. Omówione zostały także przypadki negatywnych zachowań kierowców autobusów komunikacji miejskiej.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli Policji było kontynuacją współpracy w ramach porozumienia na rzecz wspólnych działań w zakresie monitoringu zdarzeń drogowych i poprawy stanu bezpieczeństwa  na ulicach Białegostoku podpisanego pomiędzy KPK Sp. z o.o. i Komendą Miejską Policji w Białymstoku w roku 2012. Podkreślono potrzebę dalszej współpracy zwłaszcza w obszarach: promowania pozytywnych wzorców zachowania na drodze i wymiany informacji o zagrożeniach występujących w ruchu drogowym.