Zamówienia publiczne

  • ZP 74 Hurtowe dostawy oleju napędowego transportem Wykonawcy 11.07.2018 11:06
    Ogłoszenie Dziennik urzedowy UE: 2018/S 131-299443. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia JEDZ - wzór. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu rej...
    Czytaj całość