Ankieta

Czy odgrzybiasz klimatyzację?

Pokaż wyniki

Klub honorowego Dawcy Krwi przy KPK

Klub Honorowych Dawców Krwi istnieje przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym od 11 lat. Obecnie 40 osób spośród pracowników KPK należy do tego klubu i są jego członkami.

Autobus Honorowy Dawca Krwi

Członkowie klubu poprzez swoją ofiarność wielokrotnie nieśli pomoc, oddając krew ludziom potrzebującym. autobus_krewHonorowi dawcy krwi wielokrotnie oddawali krew dzieciom przebywającym na leczeniu w Centrum Zdrowia Dziecka w Zalesiu pod Warszawą. Krwiodawcy z tego klubu oddawali też krew ofiarom wypadku z pod Jeżewa. Prezes klubu Pan Zbigniew Jakubiak jest swoistym rekordzistą oddał ponad 73 litry krwi! Za swoją ofiarność w 1997 roku został odznaczony przez Ministra Zdrowia Zbigniewa Religę odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Obecnie KPK wspólnie z PCK (oddział w Białymstoku) realizuje projekt pt. autobus zdrowia. Akcja ma na celu krzewienie szeroko rozumianego humanitaryzmu, honorowego krwiodawstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.