Klub honorowego Dawcy Krwi przy KPK

Klub Honorowych Dawców Krwi istnieje przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym od 11 lat. Obecnie 40 osób spośród pracowników KPK należy do tego klubu i są jego członkami.

Autobus Honorowy Dawca Krwi

Członkowie klubu poprzez swoją ofiarność wielokrotnie nieśli pomoc, oddając krew ludziom potrzebującym. autobus_krewHonorowi dawcy krwi wielokrotnie oddawali krew dzieciom przebywającym na leczeniu w Centrum Zdrowia Dziecka w Zalesiu pod Warszawą. Krwiodawcy z tego klubu oddawali też krew ofiarom wypadku z pod Jeżewa. Prezes klubu Pan Zbigniew Jakubiak jest swoistym rekordzistą oddał ponad 73 litry krwi! Za swoją ofiarność w 1997 roku został odznaczony przez Ministra Zdrowia Zbigniewa Religę odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Obecnie KPK wspólnie z PCK (oddział w Białymstoku) realizuje projekt pt. autobus zdrowia. Akcja ma na celu krzewienie szeroko rozumianego humanitaryzmu, honorowego krwiodawstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.