Historia komunikacji miejskiej

W 1893 roku rozpoczęła działalność komunikacja miejska w Białymstoku, wtedy to Rada Miejska Białegostoku podpisała kontrakt dotyczący urządzenia i eksploatacji tramwaju konnego. Niestety podczas I wojny światowej spłonęło zaplecze techniczne ówczesnej komunikacji, tj. stajnie i wozownie, a po wojnie usunięto szyny z ul. Lipowej.

W latach 1919 - 1939 na terenie miasta działało kilka firm komunikacyjnych, min. „Autokomunikacja", Zakłady „URSUS", PKP.
Rok 1945 to początek nowej formy organizacyjnej komunikacji miejskiejw Białymstoku, w tym to roku został utworzony Miejski Zakład Komunikacyjny. Pięćdziesięciotysięczne miasto miało do dyspozycji pięć autobusów z demobilu.

Dziewięć lat później w 1954 roku Miejski Zakład Komunikacyjny został przekształcony w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z zajezdnią na 120 autobusów przy ul. Jurowieckiej.
W tej formie organizacyjnej komunikacja miejska przetrwała do 1991 roku. W latach 1991-2003 rolę organizatora transportu pełni Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej. Na bazie majątku MPK powstają trzy spółki komunikacyjne: KPK, KPKM oraz KZK.

Źródło: Strona internetowa Departamentu Dróg i Transportu Urzędu Miasta w Białymstoku